Wie zijn wij

De vereniging KBO Duiven staat als zodanig ingeschreven onder de naam "Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren, afdeling Duiven", ingeschreven bij de K.v.K. nummer 09184663 (09072008)

De KBO Duiven bestaat al ruim 50 jaar. Begonnen in 2008 het toenmalige Verzorgingshuis Thuvine te Duiven. Door  de coronamaatregelen die Pleyade, (werkgever van verpleeghuis Thuvine)  hanteerde, was het niet meer mogelijk om daar onze ontmoetingsmiddagen  te houden.  Onze ontmoetingsdagen worden nu in verschillende gelegenheden gehouden, afhankelijk van het programma en de verwachte opkomst. De basisplek is momenteel het Parochiehuis aan het Remigiusplein te Duiven.

 

De KBO Duiven maakt deel van de KBO Gelderland. Samen met  4 ook uitgetreden provincies vormt KBO Gelderland een Strategische Alliantie die onder de naam Senioren Netwerk Nederland, de Landelijke belangen gaan behartigen.

De KBO Gelderland( KBOG) maakt zich sterk voor het welzijn van alle ouderen en komt op voor de belangen van de Ouderen. Zij maken zich hard voor meer kwaliteit op het terrein van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit zodat Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in deze maatschappij.

De KBO moet en wil laten zien dat zij staat voor de individuele belangenbehartiging van haar leden en legt hierbij in haar activiteiten accenten op aspecten van de individuele gezondheid, welzijn en zingeving van de leden.

WAT doen wij?

Het bestuur van de KBO Duiven bestaat  geheel uit vrijwilligers.

Het bestuur is actief  voor haar leden door (mede) organiseren van activiteiten op de ontmoetingsmiddagen zoals:

- bingo, filmvoorstellingen, diapresentaties, sinterklaasviering en kerstviering

- uitstapjes naar musea, feestmiddagen.

- aandacht voor jubilea, bijzondere verjaardagen e.d. ( lief) en voor zieken en overlijden (leed)

- themadagen welke worden georganiseerd onder andere door de KBO Duiven zelf of door KBO Gelderland en/of de gezamenlijke ouderenbonden van Duiven  al dan niet in samenwerking met andere instanties zoals de WijKern, Mikado 

 

Het bestuur is ook actief in de individuele belangenbehartiging van haar leden door hulp te bieden  onder andere bij het invullen van de belastingbrief,(belastinghulp) en advisering bij diverse vraagstukken die ouderen hebben, de ouderadvisering, kortweg VOA.

 

Op 01 januari 2023 had KBO Duiven 168 leden.

Het bestuur van KBO Duiven bestaat uit:
- Voorzitter: (Vakant)
- Vice voorzitter / wndVZ: Jan Eppingbroek janeppingbroek@gmail.com

Secretaris / VOA: Paul Jansen jansenprg@gmail.com
- 1e Penningmeester / VOA / Belastinghelper: Carel Heebing (cgrheebing@gmail.com)

- Lid: Bertus Kampes (bertus.kampes@gmail.com)

 

OPROEP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De (VZ)vice- voorzitter Jan Eppingbroek is op de jaarvergadering van  woensdag 8 maart 2023 gestopt met zijn voorzitterschap. Hij zal nog wel bestuurslid blijven en de zaken waarnemen tot er een nieuw voorzitter is aangetreden.

Hebt u interesse of weet u iemand die mogelijk wel interesse heeft, laat het ons weten.

 

KBO-ONS magazine-coord.- Jan Eppingbroek:janeppingbroek@gmail.com

Aktiviteiten/Lief en Leed - Elly Kolkman - ellykolkman@gmail.com

Aktiviteiten  - Annie van Haren.- annievanharen69@hotmail.com

14.03.2023