Mededelingen van de KBO afdeling DuivEN

informatie

Trotseer het weer: 6 tips voor veilig fietsen in de herfst

Wat is de herfst mooi, met zijn prachtige kleuren. We zoeken de gezelligheid binnen weer op en genieten van de veranderingen in de natuur in dit jaargetijde. Voor fietsers kan de herfst ook best lastig zijn, zeker voor kinderen die het fietsen nog onder de knie moeten krijgen. Daarom: 6 tips voor veilig fietsen in de herfst

1. Check je fiets!

2. Zorg voor goede verlichting

3. Val op met je kleding 

4. Let extra goed op anderen in het verkeer

5. Draag een fietshelm/

Koop jouw fietshelm met € 25,00 korting in Gelderland
De Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat oudere fietsers zo lang mogelijk plezier houden

in het fietsen, maar ook dat zij met zekerheid op de fiets stappen. Daarom organiseert de pro-
vincie vanaf 16 oktober een actie voor oudere fietsers om met korting een fietshelm aan te

schaffen bij een fietsenwinkel in Gelderland.
Bij aanschaf van een goedgekeurde fietshelm (EN 1078 keurmerk) bij één van de deelnemende

fietsenwinkels ontvangt de klant € 25,00 korting. Deze korting wordt gegeven zolang de voor-
raad strekt. De einddatum van de actie is 31 december 2023.

Deelnemende fietsenwinkels in de buurt van Duiven: Ter  Heerdt Tweewielers in Duiven, Hammink Fietsplezier in Groessen 

6. Laat je kind zelf fietsen (als het kan

27.10.2023

Mededelingenblad november 2023

Vooruitblik naar de Kerstbijeenkomst die wordt gehouden op woensdag 13 december 2023 alleen voor de leden van KBO Duiven.

Aanmelden hiervoor is verplicht. Eigen bijdrage is €7.50 te voldoen bij aanmelding.

U kunt zich van af Nu aanmelden via meldingsformulier onderaan het mededelingsblad dat u in je blad Ons kunt vinden.

Dit Mededelingblad wordt herhaald in het blad ONS van 28 november 2023.

U kunt zich nu al telefonisch aanmelden bij Annie van Haren, tel 0620063587.

Aanmelding uiterlijk 7 december 2023  bij Annie van Haren, tel.0620063587

U komt toch ook naar deze gezellige kerstviering!!!!!

Groeten

Het bestuur.05.12.2023

Mededelingenblad september 2023

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers.
Zij zijn deskundig  in het wegwijs maken van andere senioren in het OV.

Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Contactinformatie  
OV-ambassadeurs
tel. 038-454 01 30

Aanvullend OPENBAAR VERVOER

Vanaf 3 april 2022 rijdt haltetaxiRRReis. Deze deeltaxi verbindt iedereen in Gelderland met het openbaar vervoer netwerk op plekken en momenten dat het lijngebonden openbaar vervoer niet of beperkt rijdt. Iedereen die in staat is met het openbaar vervoer te reizen, dus ook rolstoelgebruikers, kunnen gebruik maken

De haltetaxi rijdt niet volgens een dienstregeling. Je moet deze vooraf bestellen. Bestellen kan straks eenvoudig met de reisplanner via de website RRReis.nl/haltetaxi, of via de 9292 app of via de telefoon 085-0046699 (lokaal tarief).

09102022je

 

Rijbewijskeuring
Rijbewijskeuring voor Ouderen in het Huis van Droo, Fuutstraat 42-50, Duiven. Zij kunnen hiervoor via Regelzorg een afspraak maken via telefoon: 088 2323300 of Regelzorg  Kosten zijn € 35,00 voor de B/E keuring.  In de Regio zijn ook nog andere mogelijkheden voor afspraak. Zorg dat u TIJDIG aanvragen de deur uitdoet.

Wachttijden zijn erg lang, van 3 tot 6 maanden

01.01.2022

Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

Per 25 mei 2018 is Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Wat verandert er?

Meer verantwoordelijkheden voor organisaties, dus ook voor de KBO. Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk  is bewaard. Zij worden alleen gebruikt binnen de vereniging.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee dienen om te gaan.

Mocht u vragen hebben hierover of wilt u dat uw gegevens  verwijderd worden uit het ledenbestand, neem dan contact op met de Aandachtsfunctionaris. Let wel dat een aantal persoonlijke gegevens nodig zijn voor een goed functionerende ledenadministratie.

Door het bestuur van KBO Duiven is Carel Heebing aangewezen als Aandachtsfunctionaris Privacy voor de KBO afd. Duiven

01.01.2022

Interesse om OUDERENADVISEUR te worden???

Zie info onder Werkgroepen

01072023

 

Bestuursvergaderingen KBO Duiven

Woensdag 03 januari 2024 in het Parochiehuis te Duiven .Aanvang 14.00 uur.

Agendapunten kunnen tot Dinsdag  26.01.2024ingeleverd worden bij de secretaris van de KBO Duiven

 

JE.03.12..2023