Mededelingen van de KBO afdeling Duiven

We zijn op zoek gegaan en denken een ontmoetingsruimte gevonden te hebben in het Parochiehuis  aan het Remigiusplein in Duiven. We denken dat de meeste ontmoetingsdagen daar kunnen plaatsvinden.

Alleen bij ontmoetingsdagen, bv. samen met de PCOB, zullen we uitwijken naar een ander plek.

Voor meer informatie hierover of andere zaken kunt U altijd contact opnemen met de KBO Duiven, secretariaat, telefoon 0617304296 of E-mail jansenprg@gmail.com

 

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers.
Zij zijn deskundig  in het wegwijs maken van andere senioren in het OV.

Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Contactinformatie  
OV-ambassadeurs
tel. 038-454 01 30

Aanvullend OPENBAAR VERVOER

Vanaf 3 april 2022 rijdt haltetaxiRRReis. Deze deeltaxi verbindt iedereen in Gelderland met het openbaar vervoer netwerk op plekken en momenten dat het lijngebonden openbaar vervoer niet of beperkt rijdt. Iedereen die in staat is met het openbaar vervoer te reizen, dus ook rolstoelgebruikers, kunnen gebruik maken

De haltetaxi rijdt niet volgens een dienstregeling. Je moet deze vooraf bestellen. Bestellen kan straks eenvoudig met de reisplanner via de website RRReis.nl/haltetaxi, of via de 9292 app of via de telefoon 085-0046699 (lokaal tarief).

09102022je

 

Rijbewijskeuring
Rijbewijskeuring voor Ouderen in het Huis van Droo, Fuutstraat 42-50, Duiven. Zij kunnen hiervoor via Regelzorg een afspraak maken via telefoon: 088 2323300 of Regelzorg  Kosten zijn € 35,00 voor de B/E keuring.  In de Regio zijn ook nog andere mogelijkheden voor afspraak. Zorg dat u TIJDIG aanvragen de deur uitdoet.

Wachttijden zijn erg lang, van 3 tot 6 maanden

01.01.2022

Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

Per 25 mei 2018 is Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Wat verandert er?

Meer verantwoordelijkheden voor organisaties, dus ook voor de KBO. Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk  is bewaard. Zij worden alleen gebruikt binnen de vereniging.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee dienen om te gaan.

Mocht u vragen hebben hierover of wilt u dat uw gegevens  verwijderd worden uit het ledenbestand, neem dan contact op met de Aandachtsfunctionaris. Let wel dat een aantal persoonlijke gegevens nodig zijn voor een goed functionerende ledenadministratie.

Door het bestuur van KBO Duiven is Carel Heebing aangewezen als Aandachtsfunctionaris Privacy voor de KBO afd. Duiven

01.01.2022
Veiligheidsadviseur KBO-PCOB  - Gratis huisbezoek
Wilt u weten hoe veilig uw huis is? Vraag dan een persoonlijk advies aan een van de veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB. De vrijwillige adviseur loopt met een checklist uw hele huis na en geeft u tips die zijn afgestemd op uw woonsituatie. Bij het huisbezoek krijgt u ook een gratis kierstandhouder cadeau.

Neem contact op met de secretaris van de KBO in Duiven om in contact te komen met een veiligheidsadviseur bij u in de buurt.

01012022

Interesse om OUDERENADVISEUR te worden???

Zie info onder Werkgroepen

04042022

 

Bestuursvergaderingen KBO Duiven

Woensdag 21.06.2023 in het Parochiehuis te Duiven .Aanvang 14.00 uur.

Agendapunten kunnen tot Dinsdag  13.06.2023 ingeleverd worden bij de secretaris van de KBO Duiven

 

JE.30.05.2023