Mededelingen van de KBO afdeling Duiven

GEEN ACTIVITEITEN  meer in THUVINE 

Omdat Verzorgingshuis Thuvine gesloten is voor ALLE buitenstaanders kunnen de activiteiten van de KBO Duiven NIET doorgaan.

We zijn op zoek gegaan en denken een ontmoetingsruimte gevonden te hebben in het Parochiehuis  aan het Remigiusplein in Duiven. We denken dat de meeste ontmoetingsdagen daar kunnen plaatsvinden. Alleen bij ontmoetingsdagen, bv. samen met de PCOB, zullen we uitwijken naar een ander plek.

Dat kunnen de Stek of de Ogtent zijn. 

Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft, kunnen we weer volop gebruik maken van onze nieuwe ontmoetingsruimte. We kunnen daar beschikken over 3 verschillende ruimtes. Afhankelijk van het onderwerp en het aantal te verwachten bezoekers wordt gekeken welke ruimte gebruikt zal worden. Dit betekend ook dat u zich niet meer vooraf behoeft aan te melden tenzij dat strikt noodzakelijk is. Soms is aanmelding nodig in verband met reserveringen, plaatsen,catering  e.d.

Dat zal dan uitdrukkelijk bekend gemaakt worden in het Mededelingblad en op deze site en in de media.

 

Voor meer informatie hierover of andere zaken kunt U altijd contact opnemen met de KBO Duiven, secretariaat, telefoon 0617304296 of E-mail jansenprg@gmail.com

20.04.2022

Ervaar het openbaar vervoer

De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten.

Interactieve online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV
(Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer.
Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan biedt de interactieve online OV-informatiebijeenkomst uitkomst.
Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op:
dinsdag 15 maart 2022 
dinsdag 11 april 2022
De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer?
Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u (onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met het antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen.
Wanneer:
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

01.02.2022

Aanvullend OPENBAAR VERVOER

Vanaf 3 april 2022 verandert het aanvullend openbaar vervoer in Gelderland met de introductie van haltetaxiRRReis.

Het aanvullend openbaar vervoer, ook wel het huidige OV-vangnet genoemd, is vervoer van deur-tot-deur zonder dat hier een gemeentelijke indicatie voor nodig is.

Vanaf 3 april 2022 rijdt haltetaxiRRReis. Deze deeltaxi verbindt iedereen in Gelderland met het openbaar vervoer netwerk op plekken en momenten dat het lijngebonden openbaar vervoer niet of beperkt rijdt. Iedereen die in staat is met het openbaar vervoer te reizen, dus ook rolstoelgebruikers, kunnen gebruik maken

De haltetaxi rijdt niet volgens een dienstregeling. Je moet deze vooraf bestellen. Bestellen kan straks eenvoudig met de reisplanner via de website RRReis.nl/haltetaxi, of via de 9292 app of via de telefoon 085-0046699 (lokaal tarief).

04042022

 

 

KBO-PCOB hulplijn
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's en dat u allerlei vragen hebt. Vele ouderen kunnen digitaal goed overweg op internet maar er zijn er ook velen die dat niet kunnen en toch graag een luisterend oor willen.

Daarvoor  heeft de KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:

De ouderen-Infolijn, tel. 030-3 400 600, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

27-03-2020

Rijbewijskeuring
Rijbewijskeuring voor Ouderen in het Huis van Droo, Fuutstraat 42-50, Duiven. Zij kunnen hiervoor via Regelzorg een afspraak maken via telefoon: 088 2323300 of Regelzorg  Kosten zijn € 35,00 voor de B/E keuring.  In de Regio zijn ook nog andere mogelijkheden voor afspraak. Zorg dat u TIJDIG aanvragen de deur uitdoet.

Wachttijden zijn erg lang, van 3 tot 6 maanden

01.01.2022

Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

Per 25 mei 2018 is Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Wat verandert er?

Meer verantwoordelijkheden voor organisaties, dus ook voor de KBO. Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk  is bewaard. Zij worden alleen gebruikt binnen de vereniging.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee dienen om te gaan.

Mocht u vragen hebben hierover of wilt u dat uw gegevens  verwijderd worden uit het ledenbestand, neem dan contact op met de Aandachtsfunctionaris. Let wel dat een aantal persoonlijke gegevens nodig zijn voor een goed functionerende ledenadministratie.

Door het bestuur van KBO Duiven is Carel Heebing aangewezen als Aandachtsfunctionaris Privacy voor de KBO afd. Duiven

01.01.2022
Veiligheidsadviseur KBO-PCOB  - Gratis huisbezoek
Wilt u weten hoe veilig uw huis is? Vraag dan een persoonlijk advies aan een van de veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB. De vrijwillige adviseur loopt met een checklist uw hele huis na en geeft u tips die zijn afgestemd op uw woonsituatie. Bij het huisbezoek krijgt u ook een gratis kierstandhouder cadeau.

Neem contact op met de secretaris van de KBO in Duiven om in contact te komen met een veiligheidsadviseur bij u in de buurt.

01012022

Interesse om OUDERENADVISEUR te worden???

Zie info onder Werkgroepen

04042022

 

Bestuursvergaderingen KBO Duiven

Dinsdag 19.04.2022 in het Parochiehuis te Duiven .Aanvang 14.00 uur.

Agendapunten kunnen tot Dinsdag  12 april 2022 ingeleverd worden bij de secretaris van de KBO Duiven

 

JE.