Werkgroepen 

Ouderenadviseur (VOA)

Heeft u een vraag over uw rechten, heeft u een probleem met de overheid of heeft u behoefte aan hulpmiddelen of voorzieningen dan kan de vrijwillig ouderadviseur (VOA) u misschien verder helpen.

Hij kan u het nodige advies en/of informatie geven of vertellen waar u moet zijn voor ondersteuning en begeleiding.

Bij de KBO Duiven zijn 2 VOA"s gecertificeerd

- Dhr. Carel Heebing is te bereiken onder tel.nr. 0316-261101 s'' avond tussen 19.00 en 20.00 uur of via E-mail crgheebing@gmail.com

- Dhr. Paul Jansen is te bereiken onder tel.nr. 0617304296 of per E-mail jansenprg@gmail.com

 

NIEUWE VOA,S?

Door KBOG wordt elk jaar 1 of 2  nieuwe cursussen Ouderenadviseur georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. De cursus zal plaatsvinden in Bemmel.

KBO-afdelingen, andere seniorenorganisaties en welzijnsorganisaties maken gebruik van vrijwilligers die actief zijn als opgeleide Ouderenadviseur. De ouderenadviseur verheldert vragen van senioren en geeft informatie en advies op het terrein van welzijn, zorg, wonen, veiligheid, vervoer en financiën. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.

In de maanden oktober en november en december  2024, organiseert KBO Gelderland  deze cursus die bestaat uit 5 dagen van 10:00 tot 16:00 uur in Bemmel (De Houtakker 51).

DATA: DINSDAG 8 OKTOBER, 22 OKTOBER, 5 NOVEMBER, 19 NOVEMBER, 3 DECEMBER.

De cursus wordt gegeven door twee opgeleide docenten Ouderenadvisering en op de laatste dag vindt de certificering plaats.

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit is voorwaarde voor deelname. Het gesprek wordt gevoerd door beide docenten die de cursus geven.

Kosten: voor KBO leden is de cursus gratis, anderen betalen €75,00 euro inclusief materiaal. Reiskosten worden niet vergoed.

Als u interesse heeft om ouderenadviseur te worden en nog meer informatie voor dat u zich aanmeld, dan kunt u naam, adres en e-mailadres doorgeven aan Paul Jansen, secretaris van KBO Duiven, jansenprg@gmail.com.

23052024je

 

Hulp bij belastingaangifte.

U kunt als KBO of PCOB lid  een vrijwilliger van Belastingservice KBO-PCOB in Gelderland vragen om u bij u thuis tegen een kleine vergoeding te helpen met het doen van uw belastingaangifte. In Duiven en Westervoort zijn namens de KBO of PCOB de volgende vrijwilligers  actief:

Dhr. Carel Heebing (Duiven) tel.nr. 261101 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur of email: cgrheebing@gmail.com

Dhr.Wil Kemperman, (Duiven)tel.263310 of email: kempewil@gmail.com.

Dhr. M.Pranger, (Duiven)  tel.262601

Dhr. H.J.Aaldering(Duiven) tel. 0638893904 of email : h.j.aaldering@gmail.com

 

Vertegenwoordiging

KBO Duiven is door een of meerdere bestuursleden vertegenwoordigd in:

- KBO Gelderland (KBOG), middels  Carel Heebing en Paul Jansen

- Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD), middels Paul Jansen

 

Ook is er veelvuldig contact met andere organisaties, zoals Raad voor het Sociaal Domein Duiven (voorheen WMORaad), Mikado, Pastores, andere Ouderenbonden, Liemers Helpt, WijKern

 

Zie voor overige websites pagina OVERIGEN