LID worden

Hebt U interesse en wilt U lid worden van de KBO Duiven? Vul dan onderstaande formulier in en druk op verzenden...

U kunt deelnemen aan de activiteiten van de plaatselijke KBO-afdeling en betaalt lidmaatschapsgeld aan de afdeling.

Aanmeldformulier (* verplicht invullen)

Contact  en Service

Hebt U vragen of wilt U ons  een mededeling doen, vul onderstaande formulier in en druk op verzenden

Bezorgdata KBO-PCOB magazine

In 2022 zal het KBO-PCOB magazine tegelijk worden bezorgd en zijn de data -

Woensdag 30/11.2022

:

Bericht van de penningmeester

De contributie voor 2022 wordt verhoogd naar € 26,00 per persoon en 50,00 per (echt)paar op een(1) adres.

Bij veel leden gaat de betaling via een automatische incasso. Zo niet dan krijgt u een contributienota met betalingsgegevens.     

 

Lidmaatschap opzeggen

Wij hopen natuurlijk van niet maar in voorkomende gevallen kunt uw lidmaatschap opzeggen uiterlijk 30 november van het lopende jaar. Echter er zal geen restitutie zijn van de resterende contributie. U krijgt wel nog tot het eind van het jaar het blad KBO-PCOB Magazine.

We willen u meer informeren, maar hoe?

(herhaald verzoek) 

Het bestuur van de KBO Duiven zou graag u wat vaker over zaken willen informeren via b.v. e-mail-berichten of -nieuwsbrieven. Daar hebben wij echter uw e-mailadres voor nodig.

Mocht u gebruik maken van een e-mailadres en u hebt geen bezwaar dat de KBO Duiven deze gebruikt om u te informeren over het werk van de KBO, stuur dan een e-mailbericht naar het e-mailadres van de secretaris: 

Paul Jansen, jansenprg@gmail.com of maak gebruik van  het bovenstaande contactformulier

Dit adres blijft binnen het bestuur van de KBO Duiven en wordt niet aan ANDEREN verstrekt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets melden aan het bestuur van de KBO Duiven, kunt u dat doen via de telefoon of e-mailadres van het Secretariaat of bovenstaande Contactformulier.
Dhr.Paul Jansen
Mobiel:  0617304296
E-mailadres: jansenprg@gmail.com