LID worden

Hebt U interesse en wilt U lid worden van de KBO Duiven? Vul dan onderstaande formulier in en druk op verzenden...

U kunt deelnemen aan de activiteiten van de plaatselijke KBO-afdeling en betaalt lidmaatschapsgeld aan de afdeling.

Aanmeldformulier (* verplicht invullen)

Contact  en Service

Hebt U vragen of wilt U ons  een mededeling doen, vul onderstaande formulier in en druk op verzenden

Bezorgdata 2024 komt het nieuwe blad KBO - ONS uit.

In 2023 zal het nieuwe blad ONS  - een blad van de 5 uitgetreden provincies. Producent is KBO Noord-Braband. 

De bezorgdata zijn:in 2024 zijn: ma.26.08.2024/ ma.23.09.2024/ ma. 28.10.2024/ ma.25.11.2024/ ma.16.12.2024-2025.

Editie 2024/2025

Dit zijn de geplande bezorgdata. Afhankelijk van bezorging bij de wijkbezorgers kan de datum soms afwijken.

Bericht van de penningmeester

De contributie voor 2024 blijft € 26,00 per persoon en 50,00 per (echt)paar op een(1) adres.

Bij veel leden gaat de betaling via een automatische incasso. Zo niet dan krijgt u een contributienota met betalingsgegevens.     

Lidmaatschap opzeggen

Wij hopen natuurlijk van niet maar in voorkomende gevallen kunt uw lidmaatschap opzeggen uiterlijk 30 november van het lopende jaar. Echter er zal geen restitutie zijn van de resterende contributie. Wel blijft u lid tot 31 december van het lopende jaar en blijft u ook het blad ONS ontvangen. ( tenzij u er geen prijs op stelt)

U krijgt tot het eind van het lopende jaar het blad KBO-ONS   en kunt u de resterende ontmoetingsmiddagen bezoeken tot 31.12 van het lopende jaar..

We willen u meer informeren, maar hoe?

(herhaald verzoek) 

Het bestuur van de KBO Duiven zou graag u wat vaker over zaken willen informeren via b.v. e-mail-berichten of -nieuwsbrieven. Daar hebben wij echter uw e-mailadres voor nodig.

Mocht u gebruik maken van een e-mailadres en u hebt geen bezwaar dat de KBO Duiven deze gebruikt om u te informeren over het werk van de KBO, stuur dan een e-mailbericht naar het e-mailadres van de secretaris: 

Paul Jansen, jansenprg@gmail.com of maak gebruik van  het bovenstaande contactformulier

Dit adres blijft binnen het bestuur van de KBO Duiven en wordt niet aan ANDEREN verstrekt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets melden aan het bestuur van de KBO Duiven, kunt u  via telefoon of e-mailadres van het Secretariaat of bovenstaande Contactformulier.
Dhr.Paul Jansen
Mobiel:  0617304296
E-mailadres: jansenprg@gmail.com