MEDELINGBLADEN

EXTRA NIEUWS over ev.UITTREDEN van KBOGELDERLAND uit Unie KBO

INFORMATIE VANUIT KBO GELDERLAND

Het bestuur van KBO Gelderland heeft besloten te vertrekken uit de Unie KBO.

 m.a.w. Het effectueren van de Pro Forma opzegging Unie KBO.

Op de AV van KBO Gelderland van woensdag 23 november 2022, gehouden in zaal Wieleman te Westervoort en bijgewoond door 91 bestuursleden uit 61 afdelingen is JA gezegd tegen het uittreden uit de Unie KBO en verder samen te werken met de eveneens uittredend of reeds uitgetreden  provinciale bonden Noord-Holland, Overijsel, Limburg en en het sedert 2010 al uitgetreden Noord-Brabant.

Samen vormen de 5 een Strategische Alliantie.

*

* In de afgelopen periode hebben de vier uittredende bonden( Gelderland, Overijssel, Noord-Holland en Limburg, en KBO Brabant(samen goed voor ruim 200.000 leden)  elkaar opgezocht om te kijken hoe we u, als lokale afdelingen, zo goed mogelijk kunnen bedienen. Zo ontstaat er een samenwerkingsverband van ruim 200.000 leden, waarmee we het grootste senioren samenwerkingsverband van Nederland worden. Duidelijk is dat deze samenwerking niet gaat leiden tot een zogenaamde nieuwe Unie. Er wordt gezocht naar een vorm van strategische samenwerking op diverse thema’s en onderwerpen om u een zo optimaal mogelijk palet aan diensten en voordelen te kunnen bieden. Op thema's als pensioenen, wonen en zorg zoeken we ook de samenwerking met andere partijen.

De samenwerking met de PCOB, zowel in werkgroepen als op lokaal niveau, kan gewoon worden voortgezet. Ook op provinciaal niveau staan wij open voor samenwerking met de PCOB en stralen dit ook uit.

Wat betekent uittreding bij de Unie KBO voor de individuele leden?

Vanzelfsprekend kregen wij de vraag tijdens de regiobijeenkomsten wat dit alles gaat betekenen voor de ledendiensten, ledenvoordelen en dienstverlening.

  1. Magazine: per 1 januari 2023 valt bij u 11x per jaar de nieuwe Ons op de mat. De Ons wordt verspreid in Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg. Het blad kent een gezamenlijke kern bestaande uit 48 pagina’s. Daarnaast krijgt de Ons een provinciale omslag/katern bestaande uit 8 pagina’s. Hierin kunnen wij ons provinciale en afdelingsnieuws kwijt.
  2. Ledenadministratie: Wij gaan over naar het ledenadministratiesysteem van KBO Brabant. Deze verschilt nauwelijks van het ledenadministratiesysteem dat u gewend bent. Het programma ziet er hetzelfde uit, heeft dezelfde functies, én biedt zelf meer mogelijkheden. In het begin van het nieuwe jaar organiseren we een opfriscursus voor alle ledenadministrateurs om ook deze extra’s onder de knie te krijgen en het optimale uit het systeem te halen.
  3. Website: de provinciale website blijft gewoon in de lucht. Dat betekent dat ook de afdelingswebsites in stand blijven.

 4. Kortingen op zorgverzekeringen: los van het (wettelijk) wegvallen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering, blijft  voor 2023 alles nog bij het oude.

 5. Korting op schade- en ongevallenverzekering: KBO Gelderland heeft collectiviteitsafspraken met Univé voor onder andere de auto- en fietsverzekering.

Verder blijven al de regelingen omtrent verzekering VGZ en CZ voor 2023 alsook de  belastinghulp  en andere zaken bestaan.

Financiën

Wij streven een lagere afdracht voor onze afdelingen na. U weet echter ook dat KBO Gelderland het financieel niet breed heeft. Dit betekent dat wij in de komende jaren de nodige reserves op moeten bouwen. Op dit moment zijn wij onze begroting en jaarplan voor 2023 aan het opstellen. Pas als we deze helemaal rond hebben kunnen we uitspraken doen over de daadwerkelijke afdracht. Wat we u al wel kunnen beloven is dat deze lager zal zijn dan bij de Unie KBO voor 2023. De begroting en het jaarplan 2023 en daarmee ook de hoogte van de afdracht voor het nieuwe jaar komen aan bod tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Zorgverzekeringen VGZ en CZ na uittreden Unie KBO.

Zoals gezegd vergoeden beide zorgverzekeraars jaarlijks het lidmaatschap van KBO Gelderland tot 25 euro/verzekerde/jaar.

 

VGZ

De website van VGZ geeft duidelijk aan hoe dit lidmaatschapsgeld te declareren. Alleen KBO Gelderland leden die verzekerd zijn bij VGZ én voor een aanvullende verzekering uit de collectiviteitsregeling van KBO Gelderland (VGZ Zorgt) hebben gekozen komen in aanmerking voor een vergoeding van het lidmaatschap.

Link website: VGZ | Zorgverzekering via Samenwerkende KBO Afdelingen Gelderland | VGZ Zorgverzekering

 

CZ

Voor een declaratie van het lidmaatschap bij CZ kunnen uw leden bijgevoegd formulier gebruiken. Het is een Word-document dus het formulier kan voor zowel 2022 als 2023 gebruikt worden, door het jaartal te wijzigen.

Let op: het is alleen mogelijk voor KBO Gelderland leden die verzekerd zijn bij CZ én voor de aanvullende verzekering Leden hebben gekozen om een vergoeding voor het lidmaatschap te ontvangen.

29.11.2022JE

Vooruitblik komende maanden.

Woensdag 14 december 2022 wordt dit jaar een eigen Kerstviering gehouden in de benedenzaal van het Parochiehuis aan het Remigiusplein(achterkant kerk,zijde Kastanjelaan) in Duiven. De viering zal mede muzikaal worden opgeluisterd door het Duo Roes en Co.  Zaal open 13.30 u en start van deze middag is 14.00u. Om de kosten te dekken zal een kleine bijdrage worden gevraagd en zal u worden gevraagd om u vooraf op te geven voor deelname. Dit mede in verband met de gereedmaken van de zaal en de  catering . 

Aanmelden voor 7 december 202 bij Annie van Haren, telefoon 06 20063587. Eigen bijdrage voor de Kerstbijeenkomst is €5,00 per persoon. Koffie/ thee en hapjes/drankjes worden verstrekt. 

24.11.2022je

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

OP woensdag 11 januari 2023 wordt in het Parochiehuis te Duiven een Nieuwjaarsreceptie gehouden van het bestuur van de KBO Duiven met na de pauze een filmvertoning. Verder info volgt,

29.11.2022

 

SIGNAALPUNT EENZAAMHEID

                                                     DUIVEN EN WESTERVOORT  

De gemeenten Duiven en Westervoort vinden het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid belangrijk.

Daarom is in samenwerking met Mikado Welzijn/Santé Partners het Signaalpunt opgezet.

Het doel van het Signaalpunt is om nog meer inwoners die zich eenzaam voelen te bereiken en te ondersteunen.

Via een online formulier kunt u een signaal afgeven als u zich eenzaam voelt.  Een medewerker van Mikado/Santé Partners neemt dan binnen 3 dagen contact op en bespreekt de situatie met u.

We kijken samen naar uw mogelijkheden om uw gevoel te verminderen. Soms is één gesprek al voldoende om verder te kunnen. Soms is er wat meer nodig.

Onze medewerkers staan in nauw contact met andere vormen van hulp en kunnen u verder verwijzen.

Bijvoorbeeld naar de huisarts, een jongerencoach, een kwartiermaker, een adviseur zorg en dienstverlening of naar het algemeen maatschappelijk werk.
Uiteraard kunt u ons ook bellen op nummer 0316-250 700.

Ook als u zich zorgen maakt om een ander die zich mogelijk eenzaam voelt,  kunt u dit aangeven op onderstaand formulier van het Signaalpunt.

01032022je