Met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus, wordt elke maand een ontmoetingsmiddag gehouden in het Parochiecentrum of andere ruimte in Duiven, van 14.00 tot 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur  en sluiting 16.30 uur

Deze middagen worden gevuld met  video/filmvoorstellingen, thema-middagen, jaarvergadering en muziek of bingo middag.

De KBO Duiven werkt samen met de PCOB Duiven-Westervoort. De ontmoetingsmiddagen van de PCOB worden  op een dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur gehouden in de Samen op Weg Kapel aan de Rijksweg te Duiven.

Naast de eigen middagen worden ook ontmoetingsmiddagen georganiseerd door de KBO Duiven en PCOB Duiven-Westervoort samen. Daarnaast zijn de leden van KBO en PCOB welkom op elkaars bijeenkomsten.

Vervoer is mogelijk  via Graag Gedaan Duiven, telefoon 026-4440094. Bellen vanaf maandag tot vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur. Bij voorkeur enkele dagen vooraf bellen.

ACTIVITEITEN in 2023

Er zijn nog meer ontmoetingsdagen waarbij u van harte welkom bent.

Sommige aktiviteiten zijn ook introducees welkom. Wordt per activiteit vermeld.

Datum                  Activiteit

12 april              -  Presentatie Mexico - introducee,s en leden van PCOB Duiven zijn welkom

17 mei               -  Jeu de Boules

14 juni               -  Muziekoptreden van: Alleen Hollands- introducees en andere belangstellenden zijn welkom. 

-------------Juli en Augustus- zomervakantie-------------

13 september    -  Busreis Zandsculpturen Garderen, Info over kosten, opgeven ect volgt de komende maanden. Ook leden van de PCOB zijn welkom op deze reis.

11 oktober         -  Presentatie Bert Derks met proeverij

15 november     -  Bingo sinterklaas +- alleen leden

13 december     -  Kerstbijeenkomst/muziek Paul Muller  - alleen leden

 

Het bestuur is dringend op zoek naar aanvulling bij het organiseren van de activiteiten( ivm. stoppen

van enkele bestuursleden op de jaarvergadering van 2023.

Tevens zoekt het bestuur een nieuwe Voorzitter ivm. het stoppen van de huidige voorzitter op de Ledenraad van 8 maart 2023 .